top of page
Dao Clinic - applying a needle on a specific point

דיקור סיני

הרפואה הסינית היא מערכת רפואית מורכבת אשר פותחה ושוכללה במשך אלפי שנים. היא מבוססת על הרעיון שהגוף, הנפש והרוח קשורים זה לזה ושבריאות ורווחה תלויים בשמירה על איזון בין האלמנטים הללו.

אחד ממושגי המפתח ברפואה הסינית הוא רעיון הצ'י , שמתורגם לרוב כ"כוח חיים" או "אנרגיה חיונית".

על פי התיאוריה הרפואית הסינית, צ'י זורם בגוף לאורך ערוצים הנקראים מרידיאנים, וכאשר זרימה זו מופרעת או חסומה, היא עלולה להוביל לבעיות פיזיות או רגשיות.

כדי להחזיר את האיזון של הצ'י ולקדם בריאות, הרפואה הסינית משתמשת במגוון טכניקות ופרקטיקות, כגון אקופונקטורהמוקסהכוסות רוחגואה שאטיפול צמחי מרפא שינויים באורח החיים ותרגולי נשימה.

לכל אחת מהשיטות הללו יש יתרונות טיפוליים ייחודיים והיא פועלת בהרמוניה עם השיטות האחרות.

bottom of page